вторник, 7 август 2012 г.

Когато на етикета пише "Намалява холестерола"


Какви са правилата за хранителните и здравните претенции за храните в Европейската общност
Все повече храни в рамките на Европейската общност претендират за специфични свойства, обявени на етикетите и в рекламните съобщения чрез хранителни и/или здравни претенции от типа "Без добавени захари", "Без съдържание на мазнини", "Намалява холестерола" и т.н. С оглед на тази тенденция и с цел улесняване и на бизнеса, и на потребителите в голямото разнообразие на съществуващи претенции, обосновани на вещества, чиято полезност невинаги е доказана, през 2006 г. беше приет Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на съвета относно хранителни и здравни претенции за храните.
Регламентът предвижда прилагането на мерки, които да осигурят, че всяка претенция, посочена при етикетирането, представянето и рекламирането на храни в рамките на ЕС, е ясна, точна и се основава на общоприети научни доказателства. Позволените могат да бъдат свободно използвани от бизнес операторите на храни в рамките на целия вътрешен пазар, а

потребителите са застраховани от неясни, подвеждащи и недоказани претенции

тъй като притежават необходимата информация, за да направят своя избор.
Нещо повече - за да носят претенции, храните трябва да имат подходящ хранителен профил. Хранителните профили са характеристики, които се установяват от Европейската комисия на базата на научната преценка на европейския орган за безопасност на храните (ЕФСА) и след консултация със заинтересувани страни, по-специално ръководители на хранителни предприятия и групи на потребителите, на които храните/категории храни трябва да отговарят. Тези хранителни профили следва да ограничат използването на претенции в зависимост от хранителния състав на храната.
Освен това претенциите, независимо дали на етикета, при представянето или рекламата на храни следва да отговарят на общите и специалните изисквания, предвидени в регламента.
Той се прилага спрямо претенции за храни, доставяни на крайния потребител, както и по отношение на храни, предназначени за ресторанти, болници, училища, столове и други заведения за обществено хранене, както и за напитки с изключение на натуралните минерални води, други води за пиене и хранителните добавки, за които се прилагат отделни общностни правила относно етикетирането. Хранителна претенция е всяко твърдение, което заявява, създава впечатление или внушава, че дадена храна има определени благоприятни хранителни качества, които се дължат на енергийната (калорийна) стойност и/или хранителните или други вещества, които съдържа, съответно не съдържа. Хранителни претенции се разрешават само ако са посочени в приложението на Регламента (изм. с Регламент (EC) No 116/2010 на комисията от 9.02.10 г.) и отговарят на условията, предвидени в него. Надписите

"Без съдържание на мазнини", "Без добавени захари", "Високо съдържание на белтък" са някои от разрешените

посочени в списъка-приложение към регламента. Хранителни претенции, непосочени в приложението, не могат да бъдат използвани (напр. "Не съдържа трансмазнини").
Здравната претенция заявява, създава впечатление или внушава, че съществува връзка между дадена категория храна, отделна храна или една от нейните съставки и здравето. Прави се разграничение между няколко вида здравни претенции и процедурите по тяхното одобрение. От една страна, това са т.нар. функционални здравни претенции, описващи или позоваващи се на:
(а) ролята на дадено хранително или друго вещество за растежа, развитието и функцията на организма;
(б) психологични и поведенчески функции;
(в) отслабването или контрола на теглото, или намаляването на теглото в смисъл на усещане за глад, или на увеличение на теглото в смисъл на усещане за пресита, или на намаление на енергията, получавана от храненето.
Те се основават на общоприети научни доказателства и

следва да са лесно разбираеми за средностатистическия потребител

През май Европейската комисия след консултации с ЕФСА прие списък на разрешените "функционални" претенции (напр. "Калцият допринася за нормалната функция на мускулите"), валиден за общността, както и всички необходими условия за използване на тези претенции. Одобрените и условията за тях ще се прилагат от 14 декември 2012 г. и така се предвижда преходен период, през време на който операторите на храни ще имат възможност да се адаптират към новите изисквания и да премахнат претенциите, непосочени в списъка, тъй като след този период всички, които не са разрешени, не са "висящи" и не изчакват разглеждане, ще бъдат забранени. Съответно с новия списък ще се спомогне за премахване на подвеждащи съобщения на пазара, като същевременно се предоставя възможност на търговците да използват свободно одобрените претенции при спазване на условията им за употреба, без да са необходими индивидуални разрешения. Регламентът урежда и използването на здравни претенции "за намаляване на риска от заболяване". Това са случаите, когато се заявява, създава се впечатление или се внушава, че консумацията на дадена категория храни, отделна храна или някои от съставките значително намалява определен рисков фактор за развитие на заболяване при хората. Например: "Дъвката без захар спомага за намаляване на деминерализацията на зъбите.
Деминерализацията на зъбите е рисков фактор за развитието на зъбен кариес." Условието е потребителите да бъдат информирани, че благотворният ефект се получава при дъвчене на 2-3 g дъвка без захар в продължение на 20 минути поне три пъти на ден след хранене.
Здравни претенции, отнасящи се до развитието и здравето на децата, също са уредени от регламента. Такъв вид е: "Незаменимите мастни киселини са необходими за нормалния растеж и развитие на децата."
Условието за използването й е да има указана информация за потребителя, че полезният ефект се получава при дневен прием на линолова киселина в количество, което представлява 1% от общата енергия за деня и на α-линоленова киселина в количество, което представлява 0,2% от общата енергия за деня.
Подобно на "функционалните" претенции, тези за намаляване на риска от заболяване и отнасящите се до развитието и здравето на децата могат да се използват, ако са одобрени от комисията и са включени в списъка на общността. Комисията създава и поддържа

публичен регистър на разрешените и отхвърлените хранителни и здравни претенции

За да бъдат включени в този списък, здравните претенции следва да преминат през специална процедура на одобрение, различна за различните видове. Най-общо процедурата предвижда заявителят да подаде заявление (с изключение на твърденията, основани на общоприети научни доказателства) заедно с подкрепящите го научни доказателства до националния компетентен орган на държавата членка, който го проверява за допустимост и го препраща на ЕФСА за преценка.
Основната цел на общностното законодателство е да въведе правила, които да защитават потребителите от нерегламентирани твърдения на пазара, като същевременно се предостави правна яснота на производителите на храни за претенциите, които те могат/не могат да използват.
Дали регламентът е постигнал своята цел ще стане ясно през началото на 2013 г., когато комисията трябва да предостави доклад за прилагането му и за разбирането на указанията от потребителите заедно с предложение за изменение, ако такова се налага.

* Десислава Гълъбова, адвокат, McGregor
Източник: в. "Капитал" 

събота, 4 август 2012 г.

И наша фирма произвела опасни бикиниБългарска фирма е произвела опасни бикини за деца, според RAPEX (Европейска система за бърз обмен на информацията за опасни нехранителни продукти). В доклада от 3 август 2012 г. е публикувана информация за бельо за момичета до 7-годишна възраст с марка „Дует”, което крие риск от задушаване. 
Бикините са с печатни модели на анимационни герои. Според Комисията за защита на потребителите, са опасни, заради еластичните шнурове към горната им част. 
Продуктът не отговаря на съответния европейски стандарт EN 14682, категорични са специалистите. Наложена е забрана за пускането му на пазара. 

петък, 3 август 2012 г.

Отровни бикини търсят в Търново


Опасни за здравето китайски бикини издирват в търговската мрежа във Велико Търново инспекторите от Комисията за защита на потребителите. Дамските гащи с марката Saqecl съдържали токсични химически вещества, които в досег с кожата можели да предизвикат алергични реакции, подувания и обриви. Освен тях в търговската мрежа се издирват и още десетки опасни артикули.
Сред тях са италиански обувки и чехли, китайски детски столчета и дрехи, калъфки за възглавници, както и китайски бижута, имитация на благородни метали,
ПРИЧИНЯВАЩИ КОЖНИ АЛЕРГИИ

Забранени за продажба са и биомагнитни възглавници, които са противопоказни и дори опасни за хора с кардиостимулатори и импланти, както и за бременни жени и за хора с исхемична болест. Опасни са и все по-често използваните от децата лазерни ключодържатели, тъй като при невнимателно използване те могат да увредят очите. В списъка на забранените за продажба предмети са и ролери, за които производителят не е поставил инструкции как да се ползват безопасно.
Докато служителите от комисията обикаляли Търново в търсене на вредни за здравето стоки, антимафиоти претарашиха сергиите в Златни пясъци за дрехи менте. По време на акцията служителите на ГДБОП и колегите им от Варна изловили седем фирми, които се занимавали с незаконната търговия. През летния сезон те наемали търговски площи на територията на курорта и въртели незаконен бизнес за милиони. При проверката от складовете и магазините на фирмите били  иззети големи количества маркова конфекция, спортни артикули и други стоки от защитени търговски марки. Според разследващите нанесените материални
ЩЕТИ ОТ ТОЗИ БИЗНЕС
ВЪЗЛИЗАЛИ НА
НАД 750 000 ЛЕВА
Открити са и голямо количество хартиени етикети и холограми на скъпи марки, с които клиентите, предимно чужди граждани, били заблуждавани за произхода и качеството на предлаганите стоки. Според специалистите за производството на етикетите са използвани опасни за здравето азотни бои, тъкани и платове с лошо качество, които при по-чувствителна кожа предизвиквали трайни увреждания.

ИВАН ПЪРВАНОВ, ДОБРОМИР РАДУШЕВ

петък, 27 юли 2012 г.

МТЕЛ ХАКОВЕ (възползвайте се докато мтел запушват..)


Публикуваме текста в copy-paste формат! Цитираме молбата на Asenna5 от форума на Капитал:
Моля копирайте и разпространявайте тази информация във Вашите блогове, Форуми, които посещавате и медии, с които поддържате кореспонденция! С въвеждането на новата с-ма може би част от дупките ще бъдат „запушени“, така да се каже, но за момента нещата седят така!
Asenna5: Искам да разкажа някои неща, за да са наясно хората за какво става въпрос.

За новата билингова система:

Тя се нарича Amdocs CRM, целта е да замести предната Leap Customer (която си работи и се е доказала). Идеята да се смени старата е, че Мтел не иска да плаща за подръжката на старата система. Предпочита да изпрати поетапно около 1000-1500 служители на обучение, да им плати пътя до съответния град, да им даде дневни и да ги настани в хотели. Представете си какви разходи са само за това! Основната причина за смяната е, че новата програма трябва да дава много по-пълна и точна информация за поведението и сегмента на потребителите, например – кой колко говори, обобщена статистика за сумите, които е платил до момента, какъв телефон ползва, има дори и т.нар. „индекс на мобилност” – т.е. има информация дали даден потребител пътува, колко често, къде и пр. Друга информация, която е налична е дали използва интернет, дали говори към домашни номера и др. подобни. Всичко е с една единствена цел: да му се продаде още и още! Ако ползва нет, да му се внуши да сключи договор за нет било през телефона или за лаптоп. Има информация за фирмите – колко служители имат, какъв е бизнеса им, звънят ли до международни дестинации… Отново идеята е да се обобщят данните, за да може да им се предлага да си купуват все повече и повече услуги, да им се внушат потребности. Всяко позвъняване до оператор, разговор със сътрудник в магазин, проверка на сметка /дори чрез IVR менюто/ се отбелязва в CRM програмата и то по начин че да е достъпно от всички в компанията Мтел. Старата система нямаше такива възможности.

За прекратяването на договор:


Служителите преминават специални курсове и обучения как да общуват с клиентите, как да ги баламосват като цяло, как да зарибяват.Например на фирмените клиенти да им се натяква, че има услугата „Бизнес разговор”, т.е. фирма като звъни на друга фирма имало префернциално таксуване, само дето има една подробност, че другата фирма освен да е абонат на Мтел, трябва и да е на бизнес абонаментен план, а това няма как да се знае в повечето случаи. Трябва да изпратиш смс на определен номер, за да разбереш как ще се таксува конкретния разговор. Почти никой не го прави. Цените за фирмите, а и за частни лица са най-високи, както всички знаем. Мога да ви кажа защо все още Мтел има толкова много клиенти. Ами много просто – служителите са обучени да не пускат клиентите да си ходят и да ги задържат по един или друг начин. Естествено, клаузата за автоматично преподписване оказва решаваща роля. На фирмените потребители се внушава, че над 70% от фирмите в България са абонати на Мтел и им е изгодно на ползват „Бизнес класа”. Истината е, че са малко над 60%, а колко от тях са на Бизнес план??? Има много фирми, предимно по-малките, които си ползват тарифи за частни лица.
Как се прекратява договор? Ще дам яснота по някои въпроси..: предизвестие за прекратяване на договор може да се пусне по всяко време. Независимо колко остава до края на договора. Ако някой иска, още от сключването на договора може и да си пусне предизвестие за след 12 или 24 месеца. Да не се вярва на консултантите, че имало време и ала-бала не било нужно и тем подобни глупости. Просто никой не иска при него да се подаде предизвестие или да се спре карта. Бонусите на служителите се определят и на база спрените СИМ карти на ниво магазин. Ако има подадено предизвестие в срок, т.е. до 30 дни преди датата на изтичането на договора и крайната дата мине, договорът става безсрочен и абоната има право да си го прекрати когато си иска. Тук не е като при Глобул – или спираш картата, или ти се удължава договора, дори да имаш предизвестие, е има и вариант вече да се мине на b-connect. Ще споделя и един номер: ако абонат е навлязъл в 12-я месец от 12-месечен договор, няма предизвестие и иска да си спре СИМ-а, има 2 начина, независимо че на *88 и в магазин Ви казват, че не може: 1-ят е като се съберат 2 неплатени фактури и се спре картата за неплатена сметка. Датата на спирането на СИМ-а не трябва да надвишава крайната дата на договора. Системата не подновява автоматично договор при спрян СИМ! Договорът се подновява автоматично, ако СИМ картата е активна в деня на изтичане на договора. Така и да не са спазени договорните условия за предизвестие има начин да не се поднови договора. 2-ят начин е като се обяви СИМ карата за открадната. Този ми се струва по-лесен, защото може и предния ден, преди изтичане на договора, да се обади абонат на оператор или да посети магазин и да каже, че е изгубил или му е била открадната картата. Отново при спряна карта договора не се подновява. Важното отново е да не мине крайната дата на договора, защото системата би начислила неустойки за 12 месеца. Ако се спре карта по горните два начина договорът не се подновява и системата не начислява неустойки.

Малко за процедура по задържане на абонати:


Ако клиент изяви желание за спиране на СИМ, има опрелени правила, които е хубаво да знае, за да изстиска максимума за себе си, дори да няма наистина желание да спре договора си. От страна на Мтел се гледат няколко неща/критерия: колко време има до края на договора, колкото по-малко има, толкова по-големи отстъпки може да даде сътрудник на клиента. Какъв сегмент има – с други думи колко е плащал, какви суми като количество. Колкото по-големи сметки има абоната, толкова по-големи отстъпки се прилагат. Сегментите са 3-4. Пред служителя се отваря таблица, от падащо меню избира сегмент на поведение на абоната, месеци до края на дог. и др. и се прилагат няколко стъпки. Инструктирани са винаги да започват от най-ниската отстъпки с градация към по-високата:
- Точки по мтел клуб и телефон по промоция Мтел клуб с отстъпка на база натрупаните точки. Тук се включва и лизинг, вкл. и на лаптоп с такса за интернет, разбира се. С други думи пак се опитват да продадат, макар клиента да иска да прекратява договор.
- Забележете: за задържане се прилага и безплатен домашен телефон с нов номер или пренос на стария, като отстъпката е няколко месечни такси.
- Отстъпка от точки като смс, ммс, няколко МБ за няколко месеца и др. подобни глупости.
При отказ на клиент се стига до по-сериозните отстъпки, като отстъпка от месечна такса или допълнителни национални минути за целия договор! Или до отстъпки съответстващи на по-висок сегмент поведение. С други думи направо нов абонаментен план. Пример: абонат е на комфорт 250 с 250 мин. /стария/ към 5 номера и толкоз, естествено тарифата е дърво и да речем иска да си прекрати договора. Предлага му се телефон с отстъпка по клуба, 2-ра отстъпка от цената на база точките, 3-та отстъпка – намалят му таксата на 7.50 лв с ДДС дават му и 30 или дори 40 мин. към всички мрежи за целия период на договора и го преподписват на нов Комфорт 250 промоционален с 2000 мин. към 5-те номера. Ето така се задържа клиент! Това е при условие, че иска да прекратява или пренася номера и тръгне да се кара и пр., който си мълчи, няма нищо за него. Интересното тук е, че няма специални бланки за такива договори, т.е. те са стандартните, а консултантът дописва на ръка с химикал на договора новите нац. мин. и отст. от таксата слага подпис и печат… по принцип. Има и изцяло нови тарифни планове, които не се рекламират и не се обявяват никъде. Единият е Extra Advance LMD /last minute delay – задържане в последната минута/ той е с 240 мин. към Мтел за половината дог., вместо стандартния Advance със смешните 60 мин., както и 2000 мин. към семейство и приятели вместо стария със 600 мин. Другият план е Extra Pro – той вместо 100 мин. към Мтел има 200 мин. за половината дог. Хора, искайте си тези тарифни планове, могат да ви ги дадат, независимо колко ви остава до края на договора! Правилата, че трябва да остават 3 мес. до края му за да се предложи нова и актуална тарифа, както е сега може да се нарушават по осмотрение на сътрудник. Много пъти се дават тези тарифи на човек който не отговаря на условията примерно. Горните 2 тарифи може да се надграждат по преценка на консултант или при упорит клиент, за да се задържи в Мтел като се предложат и да речем допълнително 30 мин. към всички мрежи за целия дог. И така става една приятна програма с 240 мин. към целия Мтел (половината дог. е с 120 мин.) 2000 мин. към 6 номера отделно по избор, 1 любим номер за безлимитни разговори безплатно и 30 мин. към Глобул, Виваком и стационарни мрежи всичко това само за 19.90 лв. Има инструкция тарифата да не се предлага за нови абонати, а само за стари, които искат да си прекратят договора. Важно при прекратяване на договор: Има клиенти, които на всяка цена искат да си спрат номера и да си платят неустойките дори. Неустойката се плаща винаги без ДДС!!! т.е. ако абонат има дог. още 3 месеца и иска да спре СИМ може да го направи /тук консултантите понякога лъжат, че трябвало да изтече договора/ ако таксата е 4,90 лв абоната плаща 3 х 4.08 (без ДДС) = 12.24 лв и се отърва. Един полезен съвет: ако абонат е на FIT S с 20 лв месечна такса, изтървал е датата на преподписване на договора и трябва да плаща още 1 година, примерно може да отиде, да мине на 4.90 такса и после изяви желание да спре СИМ. Така неустойката му ще бъде 12 мес. * 4.08 лв = 48.96 лв вместо 12 * 16.67 лв (мес. такса за ФИТ-а без ДДС) = 200 лева. Така спестява 200 – 48.96 = 151 лв!!! На какъвто и да е план в момента абоната може да премине на най-ниския 4.90 лв срещу заплащане на еднократна такса от 6 лв. Изключение е само, ако договора е с тарифно обвързване, заради много ниска цена на телефон, ако е взел такъв. Така недоволен абонат винаги може да си прекрати договора срещу максимум 100 – ина лв. да вемем за пример 24 месеца дог. по 4.08 = няма и 100 лв. За фирмите е по-интересно спирането на СИМ карта, без дори да е изтекъл договора и без да наближава края му. Просто се обаждате на оператор (изискват клиентска парола) или улъномощен представител посещава офис на най-големия и най-великия оператор и казва че сим карта с номер еди кой си е изгубена. Картата се спира, договора не се удължава, а най-интересното е че системата не начислява неустойка. Така може да се нарушат всички клаузи на договора само заради технически недомислици. Всъщност неустойка не се начислява тъй като тя е без ДДС, а фирмите имат право да искат фактура с ДДС. Затова, по този елементарен начин се преодоляват всички договори и условности. Важното е тук СИМ картата, която ще се блокира да няма лизинг.При Мтел няма спиране на СИМ карта завинаги. Винаги таят надежда абонат спрял ползването на номер за услуги да възстанови ползването й в един бъдещ момент. Затова на абонатите се даваха да разписват бланки за „Временно спиране” в системата е “Temporary deactivation” и статус Suspend. По принцип номер се пази до 6 мес., но има случаи, когато и повече от година да е спрян пак може да се възстанови. Плаща се определена такса – за над 3 мес. е 12 лв., за над 6 мес. е 36 лв. и т.н. + месечния абонамент за текущия месец, но също може да се прави и без начисляването такса включване, просто може и така може и иначе. Въпросът е какво ще направи сътрудника. Системата не го отчита като грешка. Просто зависи от човека.

Да допълня малко за фирмите:

При всяко преподписване на договор, независимо за 1 или за 2 години им се полагат безплатни тлефони, т.нар. FOC. Питайте за FOC! Това е сума, която се полага за преподписване. Нужно е фирмата да е на фирмен тарифен план. Още нещо, при задържане на фирми, тъй като от тях се цоцат най-много парички, има много ама много различни тарифни планове, а не тези които са в сайта им например. Повече безпл. минути към всички мрежи, отстъпки за международни разговори, отстъпки за роуминг и какво ли още не. Важното е фирмата ДА СИ ИСКА! Ако не иска, плаща си и заминава или превежда по банков път и … Мтел всячески се стреми да запази фирмите и отлива на клиенти, което е масова практика вече. За това и предлага на всеки индивидуални оферти, отново само ако абоната е недоволен и иска да спира СИМ-ове…
Нещо важно, което забравих да отбележа: въпросните ТП и отстъпки могат да бъдат получени само в БЦ-та на Мтел, а не дилърската мрежа – дилърите имат по-ограничени права, например не могат да прекратяват договори (от два месеца слушам, че това ще се промени, но кога – един Господ знае) ..

Източник: Форум на Капитал

сряда, 25 юли 2012 г.

Спряха опасни хранителни добавки


Хранителна добавка от екстракт на грейпфрут съдържа дезинфектант. Забранената съставка е открита при изследване на продуктите “Цитрогард” и “Цитросепт джуниър плюс”, произведени от българските фирми “Цитрогард” ЕООД и “Цитросепт” ЕООД. Пробите са анализирани в лаборатория в Германия, съобщиха от агенцията по храните.
Хранителните добавки са изследвани по сигнал, получен по-рано този месец. Резултатите потвърждават наличие на бензетониум хлорид, неразрешен за влагане в храни дезинфектант.
“Ще информираме прокуратурата, тъй като за мен това е криминално деяние”, каза шефът на Агенцията по храните Йордан Войнов. По случая разследване води и икономическа полиция.
Изтеглянето на опасните добавки от пазара е започнало още преди три седмици. До момента от продажба са спрени близо 5000 опаковки. Те ще бъдат унищожени. От агенцията предупредиха хората, които са купили “Цитросепт джуниър плюс” и “Цитрогард” на българските производители, да не ги използват.
Добавките с екстракт на грейпфрут са едни от най-продаваните. На пазара се предлага и продукт с името “Цитросепт”, но той е произведен в Полша и е различен от спрените.


вторник, 24 юли 2012 г.

Шок - 2,73 лева за литър дизел


Дизелът отново достигна рекордната си цена от края на март, като на 23 юли литър от горивото се продаваше за 2,73 лв. в бензиностанциите.
До високите цени на горивата се стигна след поредното повишение на цените на едро от "Лукойл България" на 22 юли. Това е четвъртото поред увеличение от началото на месеца, като за периода нафтата е поскъпнала с 23 стотинки за литър, а бензинът - с 18 стотинки.

"Две са причините за повишението на цените на дребно - рязкото поскъпване на горивата на световните пазари през последните две седмици и повишаването на курса на долара спрямо еврото", обясни пред "Труд" търговският директор на "Петрол" Иван Костадинов.
От края на февруари и през целия март наблюдавахме непрекъснато поскъпване на горивата на дребно. От "Лукойл" тогава оправдаха скока с влагането на зимни добавки в дизела. В момента подобен фактор не влияе, признаха търговци. Поскъпването не е повлияно и от задължителното влагане на биокомпоненти в горивата от 1 юли, коментира Костадинов.
В средата на юни българската рафинерия "Лукойл Нефтохим" спря да обявява публично цените на горивата на едро с оправданието, че срещу дружеството се води разследване от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
В момента КЗК разследва за картел общо четири петролни компании, които продават горива на едро - "Лукойл", ОМВ, "Нафтекс Петрол" и "Ромпетрол". Според източник, близък до антимонополния орган, няма да има глобено дружество, защото фирмите ще предложат мерки за подобряване на конкуренцията. 
Докато на българския пазар дизелът и бензинът поскъпват, на международните вече се чувства движение надолу. Още в петък цените на петрола тръгнаха надолу, като вчера барел от определящия цените в Европа сорт "Брент" се продаваше за $ 102,42 - с $ 3 по-малко, отколкото в края на миналата седмица.
В края на март, когато бяха постигнати досегашните рекордни цени на горивата, барелът сорт "Брент" се котираше за над $ 120.

Край на далаверите в строителството


Край на далаверите в строителството ще бъде сложен с нови типови контракти, по които ще се сключват договорите за изграждане и ремонт на шосета. Текстовете са изготвени по програма Джаспърс с помощта на представители на Камарата на строителите. Вече са внесени за съгласуване от експертите на Джаспърс при министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

След като типовите договори станат факт, браншът и правителството ще работят съвместно и за изработването на типови тръжни условия при поръчките за строителство, които да стопират субективния избор и опитите за измами с насочващи условия. Това обясни за "Стандарт" председателят на Камарата на строителите Светослав Глосов.
Немски компании имат интерес да участват в търговете за строителство и ремонт у нас, каза Глосов, който бе част от бизнес делегацията на президента Росен Плевнелиев в Берлин. Фирмите от Германия са настояли за промяна на тръжните условия, за да не печели кандидатът, предложил най-ниска цена в конкурса. Според чуждите компании по този начин в страната не можело да се осъществят качествено строителните проекти. Конкурсите да се печелят от най-изгодната оферта, а не от най-евтината, отдавна настоява и родният бранш. Факт е, че европейските компании си търсят за всеки проект у нас български партньор, защото родните фирми работят професионално, познават спецификите и се трудят по-евтино, обясни Глосов.